Zpevněné plochy,komunikace,odvodnění Mikulůvka


news
Místo: Mikulůvka
Investor: soukromá osoba
Rozpočet:
Popis: Kompletní provedení zpevněných ploch,příjezdové komunikace a odvodnění

news news news news news news news news