Služby

Společnost aostav s.r.o. a její služby splňují daná kritéria dle daných certifikací. Dále se specializujeme především na tyto oblasti

K výše uvedeným stavebním pracím zajišťujeme pro své zákazníky následující služby:

  • vypracování projektové dokumentace
  • zpracování odborného posudku (tepelný audit)
  • vyřízení stavebního povolení
  • vyřízení záboru pozemku
  • zajištění kolaudačního řízení
  • dodání kompletních revizí
  • zpracování dotačních programů (Panel, Zelená úsporám …atd)
  • likvidaci odpadů (i nebezpečných) odbornou firmou